İnsanların Yüzde 85’i Sinemaya Gidemiyor: Yoksulluk Mutsuz Ediyor

by Emre ÇOLAK

TÜİK’in AB İstatistik Kurumu kriterlerine nazaran hazırladığı Ömür Kalitesi Modülü toplumsal aktivitelere vakit ve nakit olmadığını gösterirken, İstanbul Planlama Ajansı da geçen ay İstanbulluların meskendeki gündeminin ekonomik meseleler olduğunu ortaya çıkardı.

Son yıllarda alım gücündeki düşüş toplumsal hayatı da etkiledi. Görüşmeler dışardan meskene kayarken, meskende konuk ağırlamanın maliyeti de hesaplanır oldu. Toplumsal aktiviteler de giderek azaldı. TÜİK ve İPA’nın dataları toplumsal hayatın ve sohbetlerin iktisat tesirinde kaldığını ortaya koydu.

s 5093bbcbb301591fa3099bfbed15d88d98921e82

TÜİK’in “Yaşam Kalitesi Modülü” isimli özel bahisli çalışması, 2022 yılında Gelir ve Ömür Şartları Araştırması ile birlikte uygulandı.

AB ülkeleriyle birebir devirde yapılan uygulamada hedef, 15 yaş ve üstündeki vatandaşların toplumsal hususlardaki memnuniyet seviyesi ile toplumsal faaliyetlere iştirak durumlarını tespit etmek oldu.

Türkiye’de finansal durumundan şad olanların ortalaması %46,9 olurken, risk altında olmayanlarda dahi memnuniyet %51,1’de kaldı. Yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olan fertlerde bu paha %36,9 oldu.

s fc4e28887880b649b963d363aeb8d1b4a716d98b

Kişisel bağlantılardaki şad olma yüzdesi tüm şahıslarda %65,2, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski olanlarda %60,2 oldu. 

Bütün fertler için boş vakit faaliyetlerine ayrılan vakitten mutlu olma ortalama %47,4, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olan fertlerde ise %42,0 oldu.

Kültür ve spor faaliyetlerine ilgisiz kalan toplumda, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanların iştiraklerinde fark, toplumun iki katını aştı.

s 707c46926364213fa3f0bc1a80f21fb86af472cf

Son 1 yılda 15 yaş ve üzeri bireylerin %85,3’ü sinemaya, %93,7’si canlı şova, %92,0’ı kültürel alanlara ve %94,9’u canlı spor aktifliğine gitmedi. 

Maddi yetersizlik nedeniyle sinemaya gitmeyenler, tüm toplumda %11 olurken, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlarda %23,5 oldu. 

Yine tıpkı nedenle canlı şova gitmeyenler toplamda %10,4 olurken, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlarda %21,9 oldu. Kültürel alanları ziyaret edemeyenler tüm toplumda %10,3, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlarda %21,3 olarak hesaplandı.

Canlı spor aktifliklerine katılmayanlar da sırasıyla %7,9 ve %17 olarak hesaplandı.

Kitap okuma oranı gençler dışında çok düşük çıktı.

s fca6f5ca20ad89e8058f9c9ddf9f7bbff68a4f75

Son 12 ayda 15 yaş ve üzeri bireylerin %69’u hiç kitap okumazken, yaş kümelerine nazaran kitap okuma oranlarına bakıldığında, okul kitapları dışında en çok kitap okuyan yaş kümesi % 50,9 ile 15-24 yaş aralığı oldu. En az kitap okuma oranı ise %14,1 ile 65 yaş ve üstü fertlerde oldu.

Arkadaş yahut akrabalarla gerek yüz yüze gerekse uzaktan hiç görüşmeyenlerin çoğunluğu, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlar oluşturdu.

s ea55a72d25630ef580caa9567dbc7ecf5d261266

Vatandaşların, yakınlarıyla konutta yahut diğer bir yerde arkadaşlarıyla vakit geçirme, karşılıklı konuşma yahut aktivite yapma (bir ortaya gelme) sıklığı incelendiğinde %28,7’sinin akrabalarla, %37,3’ünün de arkadaşlarla her hafta görüştüğü belirlendi. 

Akrabalarla telefon, SMS, internet aracılığıyla (yüz yüze olmayan) görüşme sıklığı en çok olan %40,9 ile her hafta, arkadaşlarla ise yeniden her hafta %44,3 ile en yüksek görüşme sıklığı oranı oldu.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Haziran 2023 raporu yayımlandı. Rapora nazaran, Haziran ayında İstanbulluların konuttaki gündemi ekonomik meseleler oldu.

s f94c1d052e965d078b1b6e5def0b53237f1a630a

İstanbulluların kentin en büyük üç sorunu sorusuna karşılığı ise sığınmacı ve mülteciler, trafik ve ekonomik problemler olarak kayda geçti.

Katılımcıların %57,2’si konutta en çok konuşulan mevzunun ekonomik problemler olduğunu belirtti.

s 760e228e8513c4b6163bdd1f5818ad27f74217e1

Bir evvelki ay ile kıyaslandığında Mayıs ayında iştirakçilerin %34,5’i konut içerisinde en çok ekonomik sıkıntıların konuşulduğunu belirtirken Haziran ayında bu oran %57,2’ye yükseldi.

Kredi kartı kullananların %45,6’sı aylık kredi kartı borcunun tamamını, %33,9’u ise borcun minimum fiyatını ödeyebildiğini belirtti.

s 8b312a942825dc757e5eebf54e14198a17f3ff17

%6,6’sı minimum meblağ ile borcun tamamı ortasında bir ölçüde, %4,7’si asgariden az ölçüde ödeme yapabildiğini belirtirken, %9,2’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini tabir etti.

Katılımcılara Haziran ayındaki his halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama gerilim düzeyi 7,2 olarak ölçülürken tasa düzeyi 6,7 olarak ölçüldü. İstanbulluların Haziran ayındaki ömür memnuniyeti 4,5 ve memnunluk düzeyi 4,7 olarak ölçüldü.

s 32547de1778934595502b9b04595832a1e51a751
İçeriğe Oy Ver post

You may also like

Leave a Comment

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Devamını oku